©  Apézho Nederland    

Apézho Specialistische Reiniging
Apézho Spezialistische Reinigung
Apézho Special Cleaning

tel. +31(0)653 413 564

Startpagina
Startseite
Start Page

Gevelreiniging
Fassadenreinigung
Facade cleaning

Dakreiniging
Dachreinigung
Roof cleaning

  Droogijs methode
  Trockeneis Methode
  Dry ice method

  Certificering
  Zertifizierung
  Certification

Contact

Droogijs methode
Trockeneis Methode
Dry Ice Method  


 

Stcikers verwijderen met droogijs.
Stickers entfernen mit Trockeneis.
Removing stickers with Dry Ice.

Prachtig resultaat na verwijdering.
 Brillantes Resultat nach Reinigung.
Wonderful result after cleaning.


Op plaatsen waar niet met water kan of mag worden gewerkt, maakt Apézho gebruik van de zogenoemde droogijs-reiniging: een relatief nieuwe reinigingsmethode , waarmee Apézho inmiddels veel ervaring heeft opgedaan.
Bij deze methode valt te denken aan de reiniging van electrische apparatuur, de verwijdering van kauwgom in winkelcentra of graffitiverwijdering van monumenten of historische panden.
De droogijs-methode is ook zeer geschikt voor het verwijderen van reclame van bedrijfsauto's en, wat heel interessant is voor o.a gemeenten en rijkswaterstaat, het verwijderen van graffiti op plexiglas als geluidsschermen en routeborden.

Auf Plätze wo man nicht mit Wasser reinigen darf, benutzt Apézho die sogenannte Trockeneis Methode. Eine ziemlich neue Methode womit Apézho schon viel erfahrung hat.
Diese methode wird verwendet bei die reinigung von elektrische Apparatur, entfernung von Kauwgummi in Einkaufzentra oder entfernung von graffiti auf historische Monumente oder Gebäude.
Die Trockeneis Methode is auch sehr gut verwendbar bei das entfernen von Reklame von Betriebswagen. Es kann sehr interessant sein für den Staat. Z.b. beispiel zum entfernen von graffiti auf Plexiglas verwendet in Lärmschutzwälle und Schilder.

In places where water is not allowed to be used, Apézho uses the so called Dry Ice Method cleaning. A relative new cleaning method in which Apézho has a lot of experience.
This method is being used in cleaning electrical appliances, removal of chewing gum in shopping centers or removing of graffiti from monuments or historical buildings.
This method is also very effective on removal of advertisements from company cars. It is very interesting for communities and government where they have to remove graffiti from plexiglass, used in sound shields and road signs.