©  Apézho Nederland    

Apézho Specialistische Reiniging
Apézho Spezialistische Reinigung
Apézho Special Cleaning

tel. +31(0)653 413 564

Startpagina
Startseite
Start Page

Gevelreiniging
Fassadenreinigung
Facade cleaning

Dakreiniging
Dachreinigung
Roof cleaning

  Droogijs methode
  Trockeneis Methode
  Dry ice method

  Certificering
  Zertifizierung
  Certification

Contact

Certificering
Zertifizierung

Certification

 

Certificering

Apézho is een volledig gecertificeerde onderneming.

De certificeringen houden het volgende in:

- Veilig werken voor iedereen persoonlijk, de omgeving en het milieu. (wij gebruiken geen producten die het milieu schade toebrengen)
- Wij voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde normen (VCA = Veiligheids Checklist voor Aannemers) die eens per jaar door een hoge veiligheidsdeskundige wordt getoetst.
- Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Eerste Hulp Bij Ongevallen diploma en een diploma voor het bestrijden van een beginnende brand.
- Onze elektrische en overige machines, worden periodiek gekeurd door de daartoe bevoegde instanties.
Voor onze opdrachtgevers biedt dit de garantie voor de kwaliteit van onze dienstverlening.


Zertifizierung
 
Apézho ist eine völlig zertifizierte Unternehmung.

Die Zertifizierungen behalten das Volgende:

- Sicher arbeiten für jeder persönlich, die Umgebung und die Umwelt. (Wir gebrauchen keine Produkte die die Umwelt beschädigen)
- Wir entsprechen den Anforderungen dem holländischen Staat (VCA = Sicherheits Checklist für Bauunternehmer) die jährlich durch einen hohen Sicherheitsexperte überprüft wird.
- Unsere Mitarbeiter besitzen alle ein Erste Hilfe Zertifikaat und ein Zertifikaat für bekämpfen von anfangenden Bränden.
- Unsere elektrische und übrige Apparatur werden periodisch überprüft von einer befugter Instanz.

Daβ alles ist die Garantie für Qualität der Dienstleistung für unseren Kunden.

Certification
 
Apézho is a fully certified company.

The certification means:

- Working safely for everyone, and for the environment. (We do not use any products which causes harm to the environment)
- We meet all requirements of the Dutch legislation (VCA = Safety Checklist for Contractors) which is checked yearly by a major security authority.
- Our personnel is certified in First Aid and in combatting starting fires.
- All of our electrical and other equipment are periodically checked by qualified authorities.

This is the warranty for quality of service for our customers.